Læs vores Patient Info

I menupunkterne kan du finde specifikke vejledninger for hver enkelt operation. I disse kan du læse mere om din kommende operation og finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Patient information

Patient Information

I menupunkterne kan du finde specifikke vejledninger for hver enkelt operation. I disse kan du læse mere om din kommende operation og finde svar på de oftest stillede spørgsmål.
Læs vores generelle forholdsregler ved kirurgi nedenfor.

Generelle forholdsregler ved kirurgi:

Nedenfor kan du læse vores råd og anbefalinger før dit kirurgiske indgreb. Det er vigtigt at du læser informationsmaterialet grundigt igennem inden din operation. Hvis du er det mindste i tvivl skal du kontakte klinikken.

Før operationen:

Hvis man er sund og rask, normalvægtig og ikke-ryger, har man det bedste udgangspunkt før en operation og vil have mindst risiko for at udvikle en komplikation.

Hvis du ryger er det derfor vigtigt at du stopper med at ryge 4 uger før og indtil 4 uger efter operationen.

Er du overvægtig bør du tilstræbe et vægttab, så dit BMI er tæt på 25.

Undgå gerne alkohol en uge før operationen.

Forskellige former for medicin og naturpræparater påvirker blødningstendensen, hvorfor du i samråd med kirurgen skal pausere visse behandlinger inden en operation. Læs mere her, hvis du får medicin eller naturmedicin.

Hvis du i dagene op til operationen føler dig syg eller har tegn på infektion, skal du kontakte klinikken.

På operationsdagen:

Hvis din operation skal foretages i fuld bedøvelse, er det vigtigt at du er fastende i 6 timer før operationen, du må dog godt drikke et enkelt glas saft eller vand op til 2 timer før operationen, men ingen mælkeprodukter.

Skal du opereres i lokal bedøvelse er det derimod vigtigt at have spist og drukket som man plejer.

Når du ankommer til klinikken, får du anvist din seng af sygeplejersken. Du har en samtale med kirurgen, så evt spørgsmål til forløbet kan afklares, derefter laves optegninger på huden og der tages fotos til din journal. Herefter møder du anæstesi (bedøve) lægen, som informerer dig om bedøvelsen og giver dig smertestillende medicin. Du er nu klar til operation.

Efter operationen:

Hvis du er opereret i fuld bedøvelse vil du altid ligge til opvågning på klinikken, hvor en sygeplejerske vil observere dig indtil du er vågnet helt op. Er det aftalt, at du skal hjem samme dag, som du er opereret, er det vigtigt, at du ikke er alene i det første døgn. Du skal derfor have aftalt at en pårørende kan hente dig på klinikken og være sammen med dig til dagen efter.

Er der aftalt indlæggelse natten over, vil du typisk blive udskrevet næste morgen.

Hvis din operation er foretaget i lokal bedøvelse, vil de fleste kunne forlade klinikken umiddelbart efter operationen. I enkelte tilfælde ligger man kortvarigt på en sengestue før man er klar til at gå hjem.

Afhængigt af hvilket indgreb du har fået foretaget, vil der være specifikke anbefalinger til hvordan du bør forholde dig i dagene efter operationen. Læs informationsmaterialet for den operation du skal have foretaget grundigt.

Privatlivspolitik